Kuulume kultuuriseltside hulka

Posted on February 4, 2011 at 1:20 pm by reetr 3,800 Comments

Eesti mõistes kuulub Kofer piirkondlikku/kohalikku elu edendavate ja toetavate ühenduste ja fondide ning kultuuriseltside hulka.

Meie tegevusvaldkonnad on kodaniku arendamine ja kultuurikoostöö kuid me ei soovi sekkuda poliitikasse ega usuküsimustesse.