Kodanikuühiskond

Kofer tegutseb julge, leidliku ja armastava inimese nimel, kes inspireerides teisi areneb ka ise, oskab leida tahtmist ja jõudu elu ja inimesi väärtustada.
Sellised inimesed muudavad maailma ja riike.

Meie tegevusvaldkonnad on kodaniku arendamine ja kultuurikoostöö, kuid me ei soovi sekkuda poliitikasse ega usuküsimustesse.

 

Oma tegevusega tahame saavutada, et Eesti ja Balkani maade vaheline majanduslikku kasumit tootev koostöö toetaks süsteemselt avatud ühiskonna ja kodaniku arendamisele suunatud koostööd esindusorganisatsioonide vahel.

Kahjuks ei saanud rahalist toetust meie projektitaotlusele Eesti Serbia koostöövõrgustiku loomiseks, aga me ei ole lootust kaotanud! 2016.a algas Erasmus+ partnerlus NGO Utilisega (Marina Antic Belgradist), kandideerisime koolitusprojektiga, kahjuks rahastust ei saanud, kuid proovime veel.