Koferi juhatuse koosolekute sari Eestis

Posted on June 6, 2011 at 1:20 am by reetr 4,657 Comments

Kuna Koferi juhatuse liikmed elavad erinevates riikides – Eestis ja Serbias, siis toimuvad juhatuse koosolekud tavaliselt meilitsi või Skaibis suheldes. Siiski on hädavajalik aeg-ajalt ka kokku saada, et läbi rääkida ja plaani pidada, kuidas edasi.

Juhatuse koosolekute sari toimus ajavahemikus 31.mai-6.juuni 2011 Koferi Eesti kodus Kaseperes. Osalesid juhatuse liikmed Reet Ja Tiina.
Läbi sai arutatud mitmed teemad (sh visiitkaardid, voldik, kodulehe loomine, Ida-Ida programmi taoltusvorm jm); vastu võetud mõned otsused (sh rahalised) ja paika pandud 2011 sihid:
– Organisatsioon on loodud: voldik, veebileht, visiitkaardid olemas;
– Eesti-Serbia koostöövõrgustik on loodud ja esimene workshop läbi viidud (Ida-Ida programmi raames, eeldusel et saame sealt raha). Strateegiline plaan valmis.
– TreningDoktori uus koduleht valmis ja esimesed visiidid tehtud.
– Koferi Time-line 2011.aasta kohta on valmis, dokumendid (sh elektroonselt ja paberkandjal) on arhiveeritud.
– Koferi olemuse skeem (mida teeme, mida välja laseme, kuidas end positsioneerime) on esialgsel kujul valmis.
– DVD toormaterjal valmib jooksvalt.
– Kofer on EMSLi liige; Oleme The Balkan Civil Society Development Network’i i liige.