Kofer Eestis

Posted on November 8, 2011 at 1:17 pm by reetr 4,672 Comments

Koferi Eesti kodu asub Padise vallas.

Tiina on ühendavaks lüliks Padise vallas tegutseva MTÜ’ga Ratsuritäht, kelle eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ning piirkonna konkurentsivõime ja tema elanike elukvaliteedi heal järjel hoidmine.

Koferi ja Ratsuritähe vahelise koostöö skeem on lihtne –
Eestis Eesti kodanikuühiskonna ja kohaliku elu edendamisel omandatud praktilised kogemused on just needsamad, mis võiksid Koferi Serbia inimestele kasulikuks ja huvitavaks teha.
Omakorda kõik Koferi tegevusliinid aitavad mitmekesistada Ratsuritähe ettevõtmisi Eestis.

Et Ratsuritäht töötab tihedas koostöös Padise vallavalitsuse, piirkonna ettevõtjatega ja teiste MTÜ’dega, on ka Koferi koostöövõrgustik üsna suur.

Koferi partneriks aastal 2011 oli ka Eesti Lümfiteraapia Liit, kellel aitasime Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel osaleda rahvusvahelisel Lümfoloogiakongressil, viia läbi seminaride seeria rahvusvahelise ekspertteabe jagamiseks ning
Liidu pika-ajalise arengukava esmaversiooni väljatöötamiseks.

Koferi koostöövõrgustik areneb iga uue tutvuse ja projektiga – inimestevahelised suhted ja ühishuvid ongi ju see, millest midagi sünnib!

Koferi kodulehe pani püsti meie peresõber ja veebidisainer Ele! Koferlaste pereliikmed osalesid meie suveüritusel “Elu nagu teemapargis”