Mittetulundusühing Kofer tegutseb julge, leidliku ja armastava inimese nimel,
kes inspireerides teisi areneb ka ise, oskab leida tahtmist ja jõudu elu ja inimesi väärtustada.
Sellised inimesed muudavad maailma ja riike.